极速快3

Chính phủ nhật bản đã đưa bộ công nghiệp tên lửa phía bắc vào "mối quan tâm về việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt"

  
LIVE      

极速快3

Chính phủ nhật bản đã đưa bộ công nghiệp tên lửa phía bắc vào "mối quan tâm về việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt"

Người dân bắc triều tiên đang xem qua màn hình điện tử lớn để xem tin tức về việc phóng vệ tinh trinh sát vang-lích-1, được phóng vào đêm 21 tháng trước tại bãi phóng vệ tinh ở phía tây của đường sắt phía bắc bình an. 2023.11.23

[chỉ dùng trong nước thôi. Không trồng thêm nữa. Cho việc sử dụng chỉ ở nước cộng hòa của Korea. no redistribution]

Chính phủ nhật bản đã thêm 36 khu vực tên lửa của bắc triều tiên vào danh sách các nhóm nước ngoài có khả năng phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt như vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn.

Tỉnh kinh tế và công nghiệp nhật bản công bố vào ngày hôm đó danh sách các nhóm nước ngoài có khả năng phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt "danh sách người dùng nước ngoài" thêm 36 doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu của bắc triều tiên, trung quốc, nga và nhiều nước khác.

Về mặt quốc gia, bắc triều tiên đã gia tăng 6 bộ phận, như bộ công nghiệp tên lửa, quản lý tổng ngành sản xuất vũ khí.

Nga và Pakistan có 11 trường, 7 trường đại học kỹ thuật vật lý trung quốc, viện phát triển và sản xuất vũ khí hạt nhân lớn nhất của trung quốc (CAEP) đã được thêm vào danh sách mới.

Chính phủ nhật bản bắt đầu xuất bản danh sách từ năm 2002 và thay đổi nó mỗi năm một lần.

Lần này thêm 36 người nữa, có 706 người ở 15 quốc gia trong danh sách.

Để các doanh nghiệp nhật bản xuất khẩu hàng hóa và công nghệ cho các nhóm được liệt kê, về nguyên tắc, để ngăn chặn việc sử dụng quân đội, phải có sự cho phép của chính phủ.

Hạn chế xuất khẩu liên quan đến danh sách mới sẽ được áp dụng từ ngày 11 tháng này.

Eve I ¿ Eve c ba phần Ž æ  ´ a ¥e ‰ ² a ˆ — c ™ ba phần æ ž š a € Œ c ¢‰ a ¡ A ‰ ‹ æ ˜ Ÿ a €  c ‚ ¸ a ½ ˆ

A € € a € € œ a – I phần tư š a € Œ c ¢‰ a ¡ A ‰ ‹ æ ˜ Ÿ a €  c ‚ ¸ a ½ ˆ a  ¯ c © ¿ E €  æ, a ‡  a œ Ÿ æ Ž © e được ” a city € ‚ \ c ¶ ² c µ ¡ a œ – c ‰ ‡

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ æ “ š a € Š e  ¯ c ˆ ba phần e ¡ — æ — ¥a ± a € ‹ a ± e  “ I phần tư š c ba phần Ž a œ ‹ a ® ˜ a “ ¡ E €  e œ ² I phần tư Œ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ 10 æ œ ˆ 7 æ — ¥c ª  e ¥² eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a ba phần tư Œ c Œ "I ba phần Ž a œ ‹ a ° ± a ¢ž a Š A º † a °  eve a ¥e ‰ ² a ˆ — c š „ eve e  æ  ´ I phần tư Œ c ¸ ½ e ¨ ˆ c ´ „ 1.5 e  ¬ æ ž š c ‚ ¸ a ½ ˆ a ’ Œ 5.7 e  ¬ æ ž š c ‚ ® a ½ ˆ I phần tư Œ a … ¶ a ¸ a Œ … æ ‹ ¬ 100 æ ž š e ‡  e  ” 2000c điều torah … c š „ a € Œ c ¢‰ a ¡ A ‰ ‹ æ ˜ Ÿ a €  c ‚ ¸ a ½ ˆ a € ‚ c ba phần Ž a œ ‹ æ ¤a ‰  a ¸ ¦ æ œ ª e €  e œ ² a  ‘ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — e  ‹ e €  c š „ æ ¦ a ™ ¨ æ • ¸ e ‡  a € ‚

A € € a € € a € Œ c ¢‰ a ¡ A ‰ ‹ æ ˜ Ÿ a €  c ‚ ¸ a ½ ˆ a  ¯ c © ¿ E €  æ, a ‡  a œ Ÿ æ Ž © e được ” city I phần tư Œ c ba phần Ž eve e  æ › ba phần a œ ¨ æ µ o c  điều torah æ ˆ ° c ˆ a ’ Œ e ˜ ¿ A ¯ Œ æ ± — æ ˆ ° c ˆ a ¸ a ½ ¿ C ” ¨ e  Ž e € ™ c ¨ ® c ‚ ¸ a ½ ˆ a € ‚ a “ ˆ e ¦ ¬ æ – ¯ æ “ š a ¿ ¡ A œ ¨ a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ‹ eve a º e € a º † e •, e  ” æ • ¸ c ™ ba phần a … ¬ e ‡ Œ c š „ e š "e  “ I phần tư Œ a ® › a ¦ ‚ e ¿ Charles a ® ® c ¶ ² c µ ¡ Eve I phần tư Œ a ¥e ‰ ² a ˆ — a  ¯ e ƒ ½ e © ¦ a œ – c ” ¨ a € Œ c ¢‰ a ¡ A ‰ ‹ æ ˜ Ÿ a €  æ ‘ æ "¯ € e € ™ a º › e š" e  “ a € ‚

A € € a € € c ba phần Ž a œ ‹ a ® ˜ a “ ¡ Eve c ¨ ± I phần tư Œ a ¥e ‰ ² a ˆ — æ — © a ‰  e ½ Ÿ c ‚ ¸ a Š æ ² ™ e ³ ˆ a o ´ a ˆ © a º ž e › điều torah æ ° ‘ c ‡ Ÿ æ ™ ‚ I phần tư Œ a ½ ¿ C ” ¨ a º † a ¸ € æ ž š c ba phần Ž a œ ‹ æ   a ba phần › c š „ a ¤" c • ¶ e ‡  c ‚ ¸ a ½ ˆ I phần tư Œ æ ¤æ ¬ ¡ E ¥² æ “ Š e € æ ˆ  100a ¤š a º º eve æ a º ¡ A € ‚

A € € a € € c ba phần Ž a œ ‹ a œ ‹ a ‹ ™ e ™ ¢a ‰  a ba phần ‹ a ¸ e ¡ city "a •  e  ² c ´  e ‚ ¯ e ª  c ‚ º I phần tư Œ a € Œ c ¢‰ a ¡ a ‰ ‹ æ ˜ Ÿ a €  a  ¯ eve a ¥æ ‘ æ" ¯ € œ a ° a ¸ ‹ e š "e  “ I phần tư Œ a ½ † a •  e ¡ Œ æ ˜ ¯ I phần tư Œ c • ¶ æ Š • æ “ ² c ‚ ¸ a ½ ˆ æ ™ ‚ I phần tư Œ e € ™ a º › e š "e  “ a ¸ Š æ – ¹ æ ˜ ¯ æ œ ‰ æ • ¸ a   e  ¬ a ¹ ³ æ ° ‘ c š „ a ¤" a ž ‹ e › điều torah æ ° ‘ c ‡ Ÿ I phần tư Œ a € Œ a ½ E œ € e ¦  æ Š Š a °  a ¹ ³ æ ° ‘ c š „ a ‚, a ® ³ e € ƒ æ … ® a œ ¨ a … a "€  a € ‚

A € € a € € a € Š e  ¯ c ˆ ba phần e ¡ — æ — ¥a ± a € ‹ æ Œ ‡ a ‡ º I phần tư Œ c ba phần Ž a œ ‹ æ œ ƒ a ® š æ œ Ÿ a … ¬ a ¸ ƒ eve e  æ  ´ c ƒ  a … ‹ e ˜ c š „ æ ¦ a ™ ¨ æ ƒ … æ ³  I phần tư Œ a ½ † a ba phần ˆ a ° ‘ æ Š e œ city ² a  ‘ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ   a ba phần › a º † a ¤š a ° ‘ æ ¦ a ™ ¨ eve a ¥a  Š æ ¦ A ™ ¨ c š „ e ¡ ž a ž ‹ a € ‚ c ba phần Ž a œ ‹ a ® ˜ a “ ¡ C ¨ ± I phần tư Œ a ¸  a … ¬ e – ‹ c š „ e ƒ ¨ a ˆ † a Ž Ÿ a › Eve æ ˜ ¯ a ¥e ‰ ² a ˆ — e € š e  Ž eve e  a ” ® c ‰ a ¸  a  Œ æ © Ÿ a ˆ ¶ c  ² a ba phần — æ ¦ a ™ ¨ a € ‚ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ ¯  a ¹ ´ c  ² a ba phần — c ba phần Ž a œ ‹ a ƒ ¹ a € phần tư c ´ „ 38a „ „ c ba phần Ž a … ƒ c š „ eve e  æ  ´ a € ‚

Ngoại giao, quốc phòng, đàm phán new Delhi …"Trung tâm của quan hệ hợp tác quốc phòng."
极速快3 Sơ đồ trang web

1234