极速快3

Anh Kim "hãy yêu dưa chua" nghị viện hoa kỳ đã kêu gọi "ngày dưa chua"

  
LIVE      

极速快3

Anh Kim "hãy yêu dưa chua" nghị viện hoa kỳ đã kêu gọi "ngày dưa chua"

Nghị sĩ quốc hội liên bang (California) anh Kim 6 (giờ địa phương) giới thiệu món kimchi truyền thống hàn quốc như là "biểu tượng ẩm thực hàn quốc" tại phiên họp toàn thể hạ viện, khuyến khích ủng hộ việc ghi ngày kimchi (22 tháng 11) là ngày kimchi.

Thượng nghị sĩ Kim, người hàn quốc, đã nói với toàn thể hạ viện vào buổi sáng hôm đó: "tôi đến đây để ủng hộ ngày dưa chua.Dưa chua được ướp bằng bắp cải hoặc rau quả khác là món ăn tiêu biểu của hàn quốc ".

Ông nói tiếp: "một thời gian trước, dưa chua chỉ ở trên bàn ăn của gia đình hàn quốc đã trở thành hình ảnh của ảnh hưởng văn hóa hàn quốc đang gia tăng ở mỹ hơn 100 năm sau khi những người nhập cư hàn quốc đầu tiên đến hoa kỳ".

Kim thượng nghị sĩ Andy king, ông michel platini, (dân chủ, New Jersey), park steel (đảng cộng hòa, California) chờ đợi các thượng nghị sĩ hạ viện liên bang gốc hàn khác đề cập đến tên của một người, “ 4 nhà người mỹ gốc hàn làm việc ở quốc hội, vì vậy có thể tự hào giới thiệu sau khi có nghĩa là: “ họ và tôi cùng nhau hợp tác để ChaoDangPa, sẽ đề nghị của tôi đang tuyên bố vào ngày 22 tháng 11 là “ kimchi JueYiAn (intRoduce) đóng vai trò quan trọng."

Vào ngày hôm đó, nghị sĩ king mời các đồng nghiệp của hạ viện đến tham dự chiến dịch quảng cáo dưa chua được tổ chức tại tòa nhà quốc hội liên bang.

Trước đó, nghị sĩ king đã tiến hành dự luật ủng hộ cho ngày hành quyết vào tháng 4 năm nay, 16 người trong viện dân chủ, đại diện cho hakim jeffreys, đã tham gia với tư cách là đồng sáng lập, ngoại trừ các nghị sĩ hàn quốc như nghị sĩ Marilyn strychlan (đảng dân chủ, Washington).

Sau khi giới thiệu về nguồn gốc của dưa chua, nghị quyết nói: "hàn quốc đang chúc mừng ngày 22 tháng 11 là ngày của dưa chua".Trong nghị quyết mà hạ viện liên bang cũng ủng hộ ngày ra mắt dưa chua.

Tại hoa kỳ, bảy bang, như California, Virginia, New York, Washington, d.c., Michigan, Georgia, Hawaii, đã thiết lập ngày dưa chua.

Eve I ¿ A, eve ´ a ¥e ¡  c ª  / c ´ … æ Carey barber µ æ ˆ ° e › ² a ¯ † a ¸ ƒ c ba phần Ž eve e  æ “ Š e  ½ a ¹ Ÿ e – € c „ ¡ A º º æ © Ÿ

A € € a € € œ a – I phần tư š c ba phần Ž eve e  a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ e © … e €  e ‰ ¦ 10 æ œ ˆ 19 æ — ¥a œ ¨ c ´ … æ µ, e – ‹ c  æ city “ Š e  ½ a ¹ Ÿ e – € e ƒ ¡ a ¡ ž æ ¦ e điều torah  c š „ a ° Ž a ½ ˆ a ’ Œ c „ ¡ a º º æ © Ÿ a € ‚ \ æ ³ • æ – ° c ¤ba phần

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ c ¶ œ a  ˆ c ba phần Ž e  ¯ c ¤ba phần a €  a  Š a ³ ¶ eve e › e ¦ – a  ° a €  a € Š æ ¯  æ — ¥e ƒ µ a ± a € ‹ a ± e  “ I phần tư š c ba phần Ž a œ ‹ eve e  æ – ¹ 3 æ — ¥c ¨ ± I phần tư Œ c ba phần Ž eve e  a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ e © … e €  e ‰ ¦ a ’ Œ 3e ‰ ˜ a • † e ˆ ¹ a œ ¨ c ´ … æ µ, a  — e ƒ ¨ e  a ˆ ° a ¹ Ÿ e – € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  e ¥² æ “ Š I phần tư Œ a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ e – ‹ c  æ city “ Š e  ½ a º † 3 æ ž ¶ a ba phần † e ¥² c š „ c „ ¡ a º º æ © Ÿ a € ‚ e ƒ ¡ a ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ ‰ ¿ e ª  a °  a … © e ‰ ˜ a € Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — e ˆ ¹ e eve š a €  c ™ phần tư a ‹ • c „ ¡ A º º æ © Ÿ a ’ Œ a ° Ž a ½ ˆ e ¥² æ “ Š a € ‚ æ œ ¬ e phần tư ª a eve ´ a ¥e ¡  c ª  c ˆ † c ™ eve phần tư a ¥a ba phần tư Œ † "I e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  a ¤š æ ¬ ¡ A  ‘ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a  Š e ˆ ‡ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ œ ‰ e — œ c š „ e ˆ ¹ e eve š c ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š I phần tư Œ a ¸ Š æ œ ˆ e ‚ „ æ ‰ điều torah æ Š phần tư a º † a ¸ € e ‰ ˜ e ² ¨ e ˆ ¹ a € ‚ c ba phần Ž a ª ’ c ¨ ± I phần tư Œ æ œ € æ – ° c š „ e ¥² æ “ Š æ ¨ ™ E ª Œ c  € e ˆ ‡ a eve ´ a ¥e ¡  c ª  æ œ ‰ e — œ c š „ a ¸ æ  ± æ µ, a ¸ Š e ¥² æ “ Š a  ‡ c ´ š a € ‚

A € € a € € c ba phần Ž a œ ‹ a ¸ a ¤® a  ¸ eve a ¤e ƒ ¨ 3 æ — ¥c ¨ ± I phần tư Œ a ¹ Ÿ e – € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  c • ¶ a ¤© a °  c ´ … æ µ, a œ ‹ e š › æ ° ´ a Ÿ Ÿ c ™ phần tư a ‹ • 4 æ ¬ ¡ E ¥² æ “ Š I phần tư Œ æ “ Š a ¸ 3e ‰ ˜ a • † e ˆ ¹ a € ‚ æ điều torah a œ ¨ c ´ … æ µ a ¡, Thomas E ‚  c š „ a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ e © … e €  e ‰ ¦ a › ž æ ‡ ‰ a º † a • † e ˆ ¹ c ™ phần tư a ‡ º c š „ æ ± ‚ æ • ‘ a ¿ ¡ E ™ Ÿ I phần tư Œ a ¸ ¦ æ “ Š e  ½ 3 æ ž ¶ a  ‘ e © ² eve e  e ‰ ¦ e điều torah › a ba phần † c š „ c „ ¡ A º º æ © Ÿ a € ‚ a º ” e ’ "a ¤" æ ¨ “ c ¨ ± I phần tư Œ c ba phần Ž æ – ¹ æ ³ ¨ æ „  a ˆ ° æ œ ‰ e — œ a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ a ’ Œ a • † e ˆ ¹ e  ‡ e ¥² c š „ æ ¶ ˆ æ  ¯ a € ‚ c ba phần Ž a œ ‹ a ¸ a ¤® a  ¸ eve a ¤e ƒ ¨ æ Œ ‡ e ² ¬ æ ¤æ ¬ ¡ E ¥² æ “ Š a € Œ c › ´ æ Ž ¥a ¨  e „ … a œ ‹ e š › a • † e ² ¿ A ’ Œ æ µ, a º ‹ a ® ‰ a … ¨ a €  I phần tư Œ a ¸ ¦ æ Œ ‡ æ Ž "a phần tư Š æ œ — æ ” ¯ æ Œ  e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  c ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š a € ‚

A € € a € € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  c ™ phần tư e ¨ € a º º e – © e ›, a º ž 3 æ — ¥c ™ phần tư e ¡ ¨ e  ² æ ˜ Ž c ¨ phần tư Œ e © ± "I ² c µ „ c ¹ ” a œ ¨ c ´ … æ µ, a  — e ƒ ¨ æ › phần tư a, ba phần æ µ, a ³ ½ e ™ „ e ¿ ‘ I phần tư Œ c ” ¨ c „ ¡ A º º æ © Ÿ a ’ Œ a ° Ž a ½ ˆ a ˆ † a ˆ ¥a °  a … © e ‰ ˜ a € Œ c „ ¡ E ¦ – e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ µ eve, e  e ¦ a ‘ Š a €  c š „ a € Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — e ˆ ¹ e eve š a €  e € ² e ¡ Œ a º † e ¥² æ “ Š I phần tư Œ a ½ † æ œ ª æ   a  Š c ba phần Ž a œ ‹ eve e  e ‰ ¦ a € ‚ e  ² æ ˜ Ž a phần tư, e ª ¿ Eve I phần tư Œ c ” ± a ¥e ‰ ² a ˆ — a … ¬ a  ¸ æ “  æ œ ‰ æ ˆ – e  ‹ c ‡ Ÿ I phần tư Œ æ ˆ – e € … æ ‡ ¸ æ Ž › eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a œ ‹ æ — — c š „ æ ‰ € æ œ ‰ e ˆ ¹ e eve š e ƒ ½ a ° ‡ æ ˆ  c ‚ º e © ² c µ „ c ¹ ” e ¥² æ “ Š c š „ a € Œ a  ˆ æ ³ • C › ® æ ¨ ™ a €  I phần tư › e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  a ° ‡ c ¹ phần tư c º Œ eve e ˜ c ¤™ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — e ˆ ¹ eve e š a œ ¨ c ´ … æ µ, a ’ Œ e ˜ ¿ Carey barber æ ‹ ‰ a phần tư ¯ æ µ e ˆ ª e ¡ Œ I phần tư Œ c › ´ e ‡ ³ eve a ¥eve e  a  œ æ ¢a °  a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ c š „ eve e  a º ‹ e ¡ Œ a ‹ • a € ‚

A € € a € € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ ‰ ¿ E ª  c ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š

A € € a € € c ba phần Ž a œ ‹ a ¸ a ¤® a  ¸ eve a ¤e ƒ ¨ c ¨ ± I phần tư Œ e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ – phần tư c • ¶ a œ ° æ ™ ‚ e – “ 3 æ — ¥a ¸ Š a  ˆ 9 æ ™ ‚ 15a ˆ † a, ¦ a  ³ c ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š a € ‚ a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ æ Ž ¢æ ¸ ¬ a ˆ ° a ¸ € æ ž š a ½ ˆ e  “ a ° Ž a ½ ˆ a ba phần ž e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ Ž "a ˆ ¶ a œ ° a  điểm c € ™ phần tư a ° „ I phần tư Œ e  ½ a œ ¨ æ ‡ ¸ æ Ž › a o ´ a “ ˆ e ¦ ¬ a œ ‹ æ — — c š „ æ • điều torah e ² ¨ e ˆ ¹ a € Œ a œ ˜ c µ  æ Ž ¢c ´ ¢e € … a €  e ™ Ÿ e ™ „ e ¿ ‘ a € ‚ e š ¨ a ba phần tư Œ Œ "I a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ æ “ Š e  ½ a ¸ € æ ž ¶ æ œ  a … ¶ e điều torah › a ba phần † c š „ c „ ¡ A º º æ © Ÿ a € ‚ 30a ˆ † e  ˜ a ba phần tư Œ Œ "I a € Œ a œ ˜ c µ  æ Ž ¢c ´ ¢e € … a €  e ™ Ÿ e ¢được a city  ¦ a ¸ € æ ž š a ° Ž a ½ ˆ æ “ Š a ¸ I phần tư Œ a  — a ˆ ° e phần tư • a ba phần ® æ   a ‚, I phần tư Œ a ¸ ¦ c ™ phần tư a ‡ º æ ± ‚ æ • ‘ a ¿ ¡ E ™ Ÿ a € ‚ a € Œ a  ¡ a ° phần tư a €  e ™ Ÿ a › ž æ ‡ ‰ a º † æ ± ‚ æ • ‘ a ¿ ¡ e ™ Ÿ I phần tư Œ a ¸ ¦ æ “ Š e  ½ c ¬ ¬ a º Œ æ ž ¶ c „ ¡ a º º æ © Ÿ a € ‚

A € € a € € æ ‡ ¸ æ Ž › a o ´ æ ‹ ¿ E ¦ ¬ a œ ‹ æ — — c š „ æ • điều torah e ² ¨ e ˆ ¹ a € Œ c ¬ ¬ a ¹  a €  e ™ Ÿ a ’ Œ a € Œ c ´ ¢e  ² a … ¡ A €  e ™ Ÿ a º ¦ e  a ˆ ° a ° Ž a ½ ˆ e ¥² æ “ Š I phần tư Œ a ‰  e € … a  — a ˆ ° æ   a ‚, I phần tư Œ a ½ † c „ ¡ A º º a “ ¡ A, ‚ a º ¡ I phần tư › a ba phần Œ e € … e ¡ ¨ c ¤º æ ² ’ æ œ ‰ a  — a ˆ ° e ‡  a ¤" æ   a ® ³ a € ‚ a ¸ ‹ a  ˆ 4 æ ™ ‚ 30a ˆ † a, ¦ a  ³ I phần tư Œ a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ a œ ¨ e › "a  ‘ a € Œ c ´ ¢e  ² a … ¡ A €  e ™ Ÿ æ ‰ € œ a ¨ a œ ° æ   a ba phần › æ  ´ a Š © c š „ e € ” a ¸ æ “ Š e  ½ a º † c ¬ ¬ a ¸ ‰ æ ž ¶ c „ ¡ A º º æ © Ÿ a € ‚

A € € a € € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ ‰ ¿ E ª  a °  a € Œ a œ ˜ c µ  æ Ž ¢c ´ ¢e € … a €  e ™ Ÿ a ’ Œ a € Œ c ¬ ¬ a ¹  a €  e ™ Ÿ c ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š I phần tư Œ a ¸ ¦ e ¡ ¨ c ¤º æ ¤æ ¬ ¡ E ¥² æ “ Š æ ˜ ¯ a °  a ¹ Ÿ e – € a º º æ ° ‘ a  Š a phần tư Š æ – ¯ e ˜ a œ ‹ a ® ¶ æ ” ¯ æ Œ  a o ´ a ‹ ’ æ – ¯ a  ¦ a ‘ phần tư e  ² c š „ a › ž æ ‡ ‰ a € ‚ eve a ¥eve e  c ¨ ± I phần tư Œ e € ™ a … © e ‰ ˜ e ˆ ¹ e ˆ ‡ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — c „ ¡ E — œ a € ‚ a ½ † eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a ª ’ e được ” city c ¨ ± I phần tư Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a ¯ Œ e ± ª æ ˜ ‚ a Š c ˆ ba phần c š „ a … ’ a  a œ ¨ a € Œ a œ ˜ c µ  æ Ž ¢c ´ ¢e € … a €  e ™ Ÿ æ ‰ € a ± ¬ c š „ e ‹ ± a œ ‹ a … ¬ a  ¸ a eve leibovitz e , a € ‚

A € € a € € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ › ba phần æ – phần tư 10 æ œ ˆ 19 æ — ¥a  ‘ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ – ¹ a  ‘ c ™ phần tư a ° „ a ° Ž a ½ ˆ a ’ Œ c „ ¡ A º º æ © Ÿ I phần tư Œ a ½ † e ¢được a city € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ æ ” ” æ ˆ ª a € ‚ a ¸ € a € ‹ æ œ ˆ a ba phần tư Œ e © Œ "I ² c µ „ c ¹ ” a œ ¨ c ´ … æ µ, a ¸ Š a Š æ city Œ  a º † æ ˜ ‚ a Š c ˆ ba phần a   a ¸ ‹ a … ¬ a  ¸ c š „ e ² ¨ e ˆ ¹ a € Œ e Š € æ ² ³ e ˜ e ¢– a €  e ™ Ÿ I phần tư Œ e € ™ e ‰ ˜ e ˆ ¹ e ‡ ³ eve a Š eve a  e ¢được æ city ‰ điều torah æ Š phần tư a œ ¨ a ¹ Ÿ e – € a € ‚ a  Š a ³ ¶ e eve › e ¦ – a  ° c ¨ ± I phần tư Œ e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  c š „ a ° Ž a ½ ˆ a ’ Œ c „ ¡ A º º æ © Ÿ e › – c „ ¶ c ² ba phần a º ¦ a ¸  a ¤I phần tư Œ a ½ † æ eve ” æ “ Š c ¯ „ a œ  a ba phần ˆ eve a điều torah I phần tư Œ a ¸ ” æ ˆ  æ œ ¬ e  a ½ Ž æ – eve phần tư a ¥e ‰ ² a ˆ — a ’ Œ c ba phần Ž a œ ‹ c š „ æ ” ” æ ˆ ª a ° Ž a ½ ˆ I phần tư Œ a › Eve æ ¤a  ¯ a ¥æ ¥µ a ¤" a œ ° æ ¶ ˆ e € — a °  æ – ¹ c š „ e ˜ ² c © º e ³ ‡ æ º  I phần tư Œ a œ ¨ e  e › ¢a Š æ ² ™ e ¡  c ª  a ¸ a ¿ ƒ c š „ c ´ … æ µ, a ¸ Š e – ‹ e — ¢a º † a ¸ € æ ¢ æ „  æ ƒ ³ a ¸  a ˆ ° c š „ æ – ° æ ˆ ° c, š a € ‚

A € € a € € eve a ¥eve e  a  ¦ a … ‹ e € ² a … ¥a Š æ ² ™ a  — e ƒ ¨

A € € a € € a phần tư Š æ œ — a ¤– e •, e ˜ ¿ A  œ æ  œ æ ‹ ‰ a ¸ Œ æ  š 2 æ — ¥e ¦ a ‘ Š c ¨ ± I phần tư Œ e ‹ ¥eve a ¥eve e  a ¸  a  œ æ ¢a °  a Š æ ² ™ a ’ Œ c ´ „ æ — ¦ æ ² ³ e ¥¿ A ² ¸ c š „ eve e  a º ‹ e ¡ Œ a ‹ • I phần tư Œ a œ ° a  € e ¡  c ª  a ° ‡ e € ² a ¸ € æ ¥æ “ ´ a ¤a "€ ‚ a ½ † eve a ¥eve e  c ¸ ½ a  ƒ e ¬ € e •, a “ ˆ e  Š c ¶ 3 æ — ¥a ® điều torah c ¨ ± I phần tư, eve Œ a eve ¥e  a ² e – ‹ a ‹" a œ ¨ a Š æ ² ™ a  — e ƒ ¨ a ± • e – ‹ a ½ œ æ ˆ ° e ¡ Eve Œ a ‹ • a € ‚ a ¥eve e  c ™ phần tư e ¨ € a º º a “ ˆ a Š e ‡ Œ c ¨ ± I phần tư Œ eve a ¥eve e  æ điều torah a ° ‡ a œ ° e  ¢æ eve ” a ‹ ¢æ “ ´ a ¤" e ‡ ³ a Š æ ² ™ æ ‰ € æ œ ‰ a œ ° a  € a € ‚ æ ³ • æ – ° c ¤ba phần 4 æ — ¥æ  ´ a phần tư • c › ® æ “ Š e € … a ± e  “ c ¨ ± I phần tư Œ æ • ¸ a   e phần tư › eve a ¥eve e  a  ¦ a … ‹ e € ² a … ¥a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ a  — e ƒ ¨ æ ± — a ° ¤a ° phần tư æ – ¯ e ™ „ e ¿ Eve ‘ a € ‚ eve a ¥e  e ‚ „ e  ² c ¨ ± I phần tư Œ æ œ ¬ e phần tư ª e ¡ Carey barber  c ª  a ¸ a ² a °  a Š æ ² ™ a ¯ ¦ æ – ½ a º † c ´ „ 1e  ¬ æ ¬ ¡ C © º e ¥² a € ‚

A € € a € € a ¸ a œ ‹ a ¤– a º ¤e ƒ ¨ c ™ phần tư e ¨ € a º º æ ± ª æ – ‡ æ – Œ 4 æ — ¥e ª ª I phần tư Œ a ¸ æ – ¹ a °  a Š æ ² ™ e ‡  c ‡ ƒ æ ˆ ° c  æ city, ± æ „ Ÿ æ † ‚ æ … ® a € ‚ c • ¶ a ‰  a ½ ¢a ‹ ¢a ¸ ‹ I phần tư Œ a  œ c  æ city ¢æ ˆ ° c š „ a ¤" c › ® æ ¨ ™ a ¸  e ƒ ½ æ ” ¹ e ® Š I phần tư Œ a ¿ Carey barber  e a ¹ ³ æ ° ‘ c š „ a ¤" a Ž Ÿ a ‰ ‡ a ¸  e ƒ ½ e ƒ Œ æ điều torah „ a € ‚ a ¸ æ – ¹ a phần tư, c ƒ ˆ a ‘ phần tư c ± ² æ œ ‰ e — œ æ – ¹ e  ¢a ¿  æ Œ  a … ‹ a ˆ ¶ a € ‚

Nhóm nghiên cứu trung quốc đề nghị "phát triển vật liệu mới có thể bay supersonic trong một thời gian dài"
极速快3 Sơ đồ trang web

1234